De dementerende mens

bijgewerkt op 3 juli  2023 💛

 

 

 

DEMENTEREN IS EEN ONTWIKKELINGSPROCES ,

EEN HELINGSPROCES MITS  HET DE RUIMTE KRIJGT EN

WIJ HET PROCES NIET IN DE WEG STAAN

 

Dat betekent dat je innerlijk ergens doorheen gaat en  aan een volgende nieuwe, rijpere fase begint !

 

Waar doorheen en hoe ?

Een overgansfase gaat altijd gepaard met verwarring, niet weten, opstand, weerstand, onbegrip , van je afslaan, weg willen, je terug trekken, opruimen, loslaten. 

 

Waar naar toe?

Naar het worden van het wezen wat we allemaal van nature zijn.

Dementeren is in mijn ogen een veelal onbegrepen fase van het leven.

 

Hoe dan?

We hebben de neiging te denken dat de ander het ons lastig maakt, de situatie lastig is. In dit geval degene die dementeert.

We zoek de oplossing buiten onszelf.  Maken afspraken, stellen regels.

Het antwoord ligt in onszelf .

Lees hierover door op deze website

 

ALIDA

 

Alida was een pittige tante. Zij en haar man hadden zelf geen kinderen.

Ze was dol op Flip, pleegkind van haar zus en haar man.  

Zijn ouders zijn in de oorlog bij een razzia in Amsterdam opgepakt en later omgekomen.

Flip was doof en kon destijds niet spreken.

De pleegouders van Flip en Alida en haar man hebben er alles aan gedaan hem de beste opleidingen te geven die er te vinden waren.

Toen de man van Alida overleed  emigreerde ze op haar 80ste nog naar Afrika.

Daar heeft een traumatische gebeurtenis plaats gevonden waar ze veel last van had.

Ze raakte zichzelf kwijt. Via Flip ontmoette ik Alida. 

 

Alida was ontredderd en voelde zich eenzaam, woonde in een wooncentrum in Helmond.

Alida verhuisde naar Herberg Panta rhei.

Ik luisterde naar haar verhalen en nam haar serieus:

Innerlijke duistere wezens hielden haar gevangen.

Samen hebben we de duistere wezens ontmoet, bedankt en weggestuurd.

We hebben meer dingen met Alida meegemaakt: woede uitbarstingen, onredelijkheid , opstandigheid.

We namen haar serieus, gingen met onszelf aan de slag en maakte daardoor voor haar de weg vrij.

 

Docent is mijn beroep en hier lag voor mij de uitdaging om familie en mensen om de dementerende mens heen uit te nodigen zichzelf hierin te ontwikkelen. (zie TRAINING)

 

Mooi om mee te maken

Stukje bij beetje kon Alida haar ballast loslaten en kwam er plaats voor innerlijke rust,  Alida vond zichzelf terug.

Ze kon genieten als geen ander en heel gevat uit de hoek komen.

 

Alida werd weer Alida. Ik geloof dat haar intentie in Herberg Panta hei waarheid werd.

Alida heeft ooit in haar leven een intentie gezet , een diep verlangen altijd gekoesterd.  

Deze tekst bewaarde ze zorgvuldig in haar linnenkast.

                                                            

 'Waar de mensen zijn die elkaar verstaan

waar de liefde is, daar wil ik gaan

waar het eeuwig vrede is 

waar de zon steeds schijnt

waar de nieuwe wereld is die niet meer verdwijnt'

                                                                    

       Alida van de Bovenkamp, 99 jaar

💛💛💛

                                                                 

Wonderlijk hoe Alida, een vrouw zonder kinderen, op het einde van haar leven bij ons terecht is gekomen, omringd werd door 7 liefdevolle 'dochters'.

Ik 'weet', zag en voelde dat  ze werd geholpen door engelen en helpers 'in' haar en fysiek om haar heen.

Wij hadden ons ontwikkeld (geleerd) om bewust in relatie te zijn met onszelf en Alida en haar familie.

Alida bloeide op in Herberg Panta rei samen met anderen. 

Totdat er ingegrepen werd door bezoek van de Inspectie  ....er geen ruimte , geen begrip was voor onze manier van werken. 

Wij werkte voorbij regels, waren gericht op hart en ziel, op het serieus nemen van de dementerende mens en onszelf.

Nu , 11 jaar later besef ik,  ons werk is zeker niet voor niets geweest. We waren pioniers.

 

Ik sta er nog steeds achter en zie het nog steeds dat op veel plekken,

kansen verloren gaan. 

met alle goeie bedoelingen mensen in nood niet gehoord en gezien worden

omdat de omgeving daar geen kennis en vaardigheden voor heeft ontwikkeld.

 

Alida heeft hele goede jaren bij ons gehad. En wij zijn verder ontwikkeld.

We werken voorbij de kaders van het systeem.  Werken van mens tot mens, hebben geen tijdsdruk.

 

 

☆ In 2000 schreef ik de thesis voor het behalen van de graad Master of Arts in Psycho Gerontology :

'Ontwikkelen van levenskwaliteit bij dementerende mensen en hun familie'.  

waarin de de training , die ten grondslag lag aan de manier van werken in  herberg Panta rhei

 

☆ In 2012 werd uitgegeven:

'Herberg Panta Rhei, Herberg voor eigen- wijze mensen', Bewust in relatie met dementerende mensen en hun familie.  

Hierin is beschreven hoe gewerkt wordt in de praktijk en de resultaten die daar uit voortkomen. 

 

☆ In 2013 schreef ik het boekje over mijn eigen innerlijke  'weten' schap.

'24 uur met God , dementeren is een overgangsfase'.  

Tijdens mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, kwam plotseling het antwoord op mijn onderzoeksvraag van lang geleden bij mij binnen.  Wat is dementeren?

 

Thesis en beide boekjes zijn digitaal te bestellen.

info@menszijn-ontwikkeling.nl

 

 

💛 Marion